Проект: Кома ойл - България

Сайта на Comma oil за България

Сайта на Comma oil за България

Commaoil Bulgaria: Повече от 30 години името Comma е синоним на високо качествени автомобилни масла и продукти за поддръжка на автомо- билите. Фирма Космос Корпорейшън е изключителен и единствен предста- вител за България на завод Comma Oil & Chemicals Ltd, Великобритания. Сайта за България е изграден с html, css и фиксирано меню от лявата страна.

Вашият коментар